Będzin, 13.09.2018 r.

WRM-RSiIM.271.14.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20, 42 - 500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

telefon 32 267 91 19

 

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
„Oświetlenie świąteczne Będzina 2018”

 

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT


 

Nazwa Oferenta

Adres

Cena brutto

LIGHT- UP KRYSTIAN MIKURENDA

ul. Aleksandrowska 61, 95-100 Zgierz

85 847, 85 zł

ODEON S.C. R. Starobrat D. Imiela

ul. Łowicka 26A, 44-105 Gliwice

102 518, 80 zł

MULTIDEKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów

130 352,34 zł

 

 

4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE WYBORU


 

LIGHT- UP KRYSTIAN MIKURENDA,

ul. Aleksandrowska 61, 95-100 Zgierz

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.


 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: „Oświetlenie świąteczne Będzina 2018”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:18.09.2018 09:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:13.09.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:27.09.2018 00:01