PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA


Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców dzielnicy Grodziec na stawkę czynszu za dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym 91 karta mapy 2 obręb Grodziec z przeznaczeniem pod budowę kolejnych 9 garaży typu „blaszak” wraz z infrastrukturą techniczną oraz układem dróg wewnętrznych i dojazdem od strony ulicy Górniczej.


 

Ogólna powierzchnia terenu przeznaczonego do dzierżawy wynosi 3.895 m², w tym dla każdego z dzierżawców:

 

  • 18 m² terenu zasadniczego przeznaczonego pod zabudowę garażem;

  • 1/95 część z ogólnej powierzchni gruntu stanowiącego teren przyległy do garaży oraz dróg wewnętrznych do kompleksów garażowych, tj. z powierzchni 2.185 m²


 

Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę dla poszczególnych dzierżawców wyżej opisanej nieruchomości wynosi 23,00 zł netto.

Czynsz płatny jest w stosunku miesięcznym.

Do stawki za dzierżawę ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23%.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony


 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone jest w pieniądzu i wynosi - 100,00 zł.


 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2018 roku o godzinie 10ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101, I piętro.


 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 109, I piętro oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.

  • najpóźniej do dnia 10 października 2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie.


 

Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.
 

UWAGA! Osoby, które wypłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostaną
dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

W przetargu można wylicytować tylko jedno miejsce pod zabudowę garażem.

W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez osobę wygrywającą przetarg w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.


 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie - pokój 109, I piętro , telefon 32 267-91-16.

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców dzielnicy Grodziec na stawkę czynszu za dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym 91 karta mapy 2 obręb Grodziec z przeznaczeniem pod budowę kolejnych 9 garaży typu „blaszak” wraz z infrastrukturą techniczną oraz układem dróg wewnętrznych i dojazdem od strony ulicy Górniczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:19.09.2018 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:16.10.2018 00:00