Będzin, dnia 19 września 2018 roku

BRM.0002.LV.2018

 

Szanowna Pani
Szanowny Pan

 

Serdecznie zapraszam na LV sesję Rady Miejskiej Będzina, która odbędzie się w dniu 26 września 2018 roku (środa) o godzinie 10.00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z LI, LII, LIII i LIV sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze
  2018 roku:

 6. przedstawienie informacji przez Skarbnik Miasta Annę Pawęzowską,

 7. przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

 8. dyskusja.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary,

 11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary,

 12. przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych (WPI) w mieście Będzin na lata 2018 – 2021,

 13. zmiany uchwały XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 14. przystąpienia miasta Będzina do Stowarzyszenia Króla
  Kazimierza Wielkiego,

 15. zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok,

 16. zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018-2028.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 18. Interpelacje i zapytania Radnych.

 19. Sprawy różne i wolne wnioski.

 20. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LV sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:20.09.2018 09:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:19.09.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:27.09.2018 00:01