Będzin, dnia 20 września 2018 roku

WPSiDG.8030.26.2018

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1492) Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs z zakresu zdrowia publicznego w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia” wpłynęła jedna oferta od Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek ul. Sączewskiego 27, 42 - 500 Będzin.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.20.2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku przez Prezydenta Miasta Będzina pozytywnie zaopiniowała powyższą ofertę, która uzyskała 68 punktów z 75 możliwych.

 

Realizatorem zadania pn. „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia”, będzie Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek ul. Sączewskiego 27 Będzin, które na realizację zadania otrzyma kwotę w wysokości 4 500 złotych (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:20.09.2018 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:20.09.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:29.09.2018 00:01