GL.ZUZ.2.421.394.2018.MŁ.7168

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicsch zawiadamia, że na wniosek Pana Huberta Ramsa z firmy HYDROinżynieria OPERATUJEMY, pełnomocnika Pana Rafała Kaszy, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego tj. wylotu 110mm z kanalizacji deszczowej do cieku Psarka na działce o numerze ewidencyjnym 605 obręb Łagisza oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z poseji przy ul. Odrodzenia na dziąłce o numerze ewidencyjnym 752/4 obręb Łagisza w Będzinie ww. wylotem do cieku Psarka.
 

Pełna treść zawiadomienia dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:27.09.2018 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mariusz Olszówka
Data na dokumencie:17.09.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:05.10.2018 00:00