WPFZ.271.56.2018

Będzin, 28 września 2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Lipa, tel./fax: 32 267 91 81, aleksandra.lipa@um.bedzin.pl

 

II. Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych
w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych
w Będzinie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż 2 tablic informacyjnych przy/w budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. 1 Maja 2, 42-500 Będzin wg poniższej specyfikacji:

 

Tablica nr 1:

 • wysokość 80 cm,

 • szerokość 120 cm,

 • materiał: tworzywo sztuczne lub inny odpowiedni materiał o minimalnej żywotności 5 lat, odporny na działanie czynników atmosferycznych – trwały i zapewniający czytelność informacji,

 • kolor: jednostronny 4+0 (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2),

 • tablica mocowana na barierkach przed wejściem do Centrum Usług Społecznych wg technologii Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3, punkt 1).

 

Tablica nr 2:

 • wysokość 80 cm,

 • szerokość 120 cm,

 • materiał: tworzywo sztuczne lub inny odpowiedni materiał o minimalnej żywotności 5 lat – trwały i zapewniający czytelność informacji,

 • kolor: jednostronny 4+0 (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2),

 • tablica mocowana wewnątrz budynku Centrum Usług Społecznych na 4 otwory montażowe rozmieszczone w rogach tablicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik
  nr 3, punkt 2).

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:28.09.2018 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:28.09.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:04.10.2018 00:00