Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.10.2018 r.

w sprawie:

 • rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 90/37, 90/47, 90/12 i 90/14 karta mapy 48 obręb Będzin
  Zarządzenie Nr 0050.395.2018pdf
 • nabycia od GTB METROPOLIS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach nakładów w postaci układu kominkacyjnego wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem (kanalizacją deszczową)
  Zarządzenie Nr 0050.396.2018pdf
 • trybu wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony lokali użytkowych i garaży z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0050.397.2018pdf
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony
  Zarządzenie Nr 0050.398.2018pdf
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
  Zarządzenie Nr 0050.399.2018pdf
 • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.309.2018 z dnia 12.07.2018r. w sprawie:
  przeznaczenie do oddania w dzieżawę - w formie przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Dzielnicy Grodziec części nieruchomości położonej w Będzinie - Grodźcu w rejonie ulic: Konopnickiej i Górniczej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę,
  zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego tryb i warunki przeprowadzenia przetagu
  powołanie komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 0050.400.2018pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1.10.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:04.10.2018 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.10.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:04.10.2018 10:13