Będzin, dnia 8 października 2018 roku

BRM.0002.LVI.2018

 

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 9 października 2018 roku (wtorek) na godzinę 14.00 LVI sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały nr XLVI/408/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przebudową powiatowych dróg i skrzyżowania zmienionej uchwałą Nr L/440/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia
    25 kwietnia 2018 roku,

  2. zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 – 2028.

    4. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:08.10.2018 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:08.10.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:08.10.2018 12:36