WPFZ.271.56.2018                                                                              Będzin, 5 października 2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

KMK GROUP,

ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice

861,00 zł

2

PRINTILION POLAND Andrzej Rudzki,
Al. Piłsudskiego 36/616, 41-303 Dąbrowa Górnicza

798,52 zł

3

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś,
ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny

1.107,00 zł

4

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama,

ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń

1.230,00 zł

5

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „KRUPIŃSCY II” Sp. J.,

ul. Florowska 2b, 41-300 Dąbrowa Górnicza

944,64 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

PRINTILION POLAND Andrzej Rudzki, Al. Piłsudskiego 36/616, 41-303 Dąbrowa Górnicza

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.10.2018 13:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.10.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:23.10.2018 00:00