Będzin, 10 października 2018 r.

WPFZ.271.58.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Lipa, tel./fax: 32 267 91 81, aleksandra.lipa@um.bedzin.pl

 

II. Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 3 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

Pełna treść dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 3 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:10.10.2018 13:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.10.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:16.10.2018 00:00