MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

DOK.DOK3.9700.14.2018.KP

INFORMACJA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na pedstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. › Prawo wodne (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1121
z póżn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości Informację

o wszczęciu na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, którego zadania w myśl art. 526 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z póżn. zm.) wykonuje obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach dzialajace przez pełnomocnika — Panią Agnieszkę Gac—lra przedstawiciela Sweco Engineering Sp. z o.o., postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: rozbiórkę i wykonanie urządzeń wodnych na rzece Pogorii, wykonanie robót regulacyjnych w korycie rzeki Pogorii na odcinku w km 4+285-2+580 oraz wykonanie odbudowy istniejacego ubezpieczenia dna i skarp koryta w km 2+580-O+DOO w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespolu zbiornikow Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowychdoliny Przemszy, woj. Śląskie — Etap II, Zadanie I — Przebudowa odpływu ze zbiornika Pogoria III".

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę i wykonanie urządzeń wodnych na rzece Pogorii
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:11.10.2018 12:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Ulanowski
Data na dokumencie:11.10.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:26.10.2018 00:03