GP.6540.005.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZINSKIEGO

Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. z 2017 r., poz. 1257 7. póżn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn.zm.)

Starosta Będziński

zawiadamia, ze działając na podstawie art. 80 ust. 5 i art. 156 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekstjednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. _ Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póżn. zm.). wystąpił do Prezydenta Miasta Będzina, pismem z dnia 10.10.2018 r. nr GP.6540.005.2018 o wydanie opinii w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 szt, przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Będzinie. ul. Marii Konopnickiej 19, 21 i ul. Stanisława Kępy 95; dz.nr 92/15. 92/37. 106/2, 92/l7. 92/34, 85. 92/50. 92/38 obr. Grodziec" powiat będziński. województwo śląskie.

Pełna treść dostępna w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZINSKIEGO o wydanie opinii w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 szt, przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Będzinie. ul. Marii Konopnickiej i ul. Stanisława Kępy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:12.10.2018 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyn Racinowski
Data na dokumencie:11.10.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:27.10.2018 00:01