Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.10.2018 r.

w sprawie:

  • zarządzenia konsultacji z Będzińska Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin w 2019 roku wykonywania zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby
    wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin
    Zarządzenie 0050.409.2018pdf
  • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
    Zarządzenie 0050.411.2018pdf
    Zarządzenie 0050.411.2018tekst

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.10.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:15.10.2018 11:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.10.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:29.10.2018 14:22