Będzin, 16 października 2018 r.

WPFZ.271.58.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 3 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

KMK GROUP,

ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice

2.904,03 zł

2

PRINTILION POLAND Andrzej Rudzki,
Al. Piłsudskiego 36/616, 41-303 Dąbrowa Górnicza

7.072,50 zł

3

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś,
ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny

2.066,40 zł

4

Studio Reklamy DIGIDION Sp. z o.o.,

ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice

1.789,65 zł

5

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama,

ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń

3.567,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Studio Reklamy DIGIDION Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 3 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:16.10.2018 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:16.10.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:24.10.2018 00:00