Będzin, 24 października 2018 r.

WPFZ.271.57.2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2018” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

EDUKO Jolanta Maciejczyk

al. KEN 36 lok. U211

02-797 Warszawa

16.10.2018 r.

Cześć I – 12 147,00 zł

Część III – 8 300,00 zł

2.

SPEED TENDERS Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 1A

37-200 Przeworsk

17.10.2018 r.

Część I – 15 761,76 zł

3.

Ergotop Sp. z o.o.

ul. Wałowa 46

57-220 Ziębice

18.10.2018 r.

godz. 8:53

Część I – 16 831,13 zł

Część II – 10 735,00 zł

Część III – 8 990,00 zł

4.

Tijo

Martyna Biernat-Peczka Jonasz Peczka s.c.

ul. Radzikowskiego 127

31-343 Kraków

18.10.2018 r.

godz. 8:57

Część I – 14 645,00 zł

Część II – 14 240,00 zł

Część III – 13 700,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Dla Części I zamówienia:

EDUKO Jolanta Maciejczyk - al. KEN 36 lok. U211, 02-797 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części II zamówienia:

Ergotop Sp. z o.o. – ul. Wałowa 46, 57-220 Ziębice.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części III zamówienia:

EDUKO Jolanta Maciejczyk - al. KEN 36 lok. U211, 02-797 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2018”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.10.2018 08:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daria Paterek
Data na dokumencie:24.10.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:01.11.2018 00:00