Czeladź, 19.09.2018r.


BK-RM.6220.8.23.2017

ZAWIADOMIENIE
w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzeniasię w zakresie
zebranego materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.)

zawiadamiam,


o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materialów oraz zgloszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linią do produkcji paliw kwalifikowanych i linią do pakowania węgla w Będzinie" na działkach o nr 13, 15/1, 39/3, 39/4, 39/5 km. 54 przy ul. Kościuszki w Będzinie.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania adminisuacyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) do czynnego w nim udzialu w każdym jego stadium.
Stosownie do przepisu art 10 § 1 i art. 81 Kpa organ administracji w toku postępowania obowiązany jest do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonychdowodow, zgromadzonych materiałów oraz zgloszonych żądań. W związku z powyższym, z materialami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Czeladź — Referacie Rozwoju Miasta, ul. Katowicka 45, 41-250, Czeladź, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w temiinie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Pełna treść zawiadomienia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzeniasię w zakresie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linią do produkcji paliw kwalifikowanych i linią do pakowania węgla w Będzinie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.10.2018 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.09.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:14.11.2018 08:04