Czeladź. 19.09.2018r.

BK-RM.6220.8.24.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 36 oraz an. 123 ustawy z dnia 14 czerwca l960r. Kodeks postępowania adrninistracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

postanawiam

wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy do dnia 9 listopada 2018 roku.

Uzasadnienie


Na wniosek MERVEX Sp. z o. o., ul. Warszawska 5, 43—300 Bielsko-Biała z dnia 1.08.2017r. (data wpływu w dniu 20.09.2017r.) zostalo wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linia do produkcji paliw kwalifikowanych i linia do pakowania węgla w Będzinie" na działkach o nr 13, 15/1, 39/3, 39/4, 39/5 km. 54 przy ul. Kościuszki w Będzinie.

Pełna treść Postanowienia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTANOWIENIE o wyznaczeniu nowego terminu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linia do produkcji paliw kwalifikowanych i linia do pakowania węgla w Będzinie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.10.2018 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.09.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:14.11.2018 08:04