Konsultacje projektu Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Na podstawie § 6 uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Będzina wydał Zarządzenie Nr 0050.411.2018 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Konsultacje rozpoczynają się 29 października i potrwają do 12 listopada 2018 roku. Ich formą jest zamieszczenie projektu aktu na stronie internetowej, a komórką odpowiedzialną za ich przebieg jest Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

Organizacje pozarządowe mają dwa tygodnie na składanie ewentualnych uwag i propozycji do projektu Programu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku.

Opinie prosimy przedkładać do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (pokój nr 117).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:29.10.2018 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.10.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:13.11.2018 00:06