Będzin 2018-10-29

GP.6540.005.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZINSKIEGO

Zgodnie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U, z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.)

Starosta Będziński

zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 szt. przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Będzinie. ul. Marii Konopnickiej 19, 21 i ul. Stanisława Kępy 95; dz. nr 92/15, 92/37 106/2, 92/17, 92/34, 85, 92/50, 92/38 obr. Grodziec" powiat będziński, województwo śląskie.

Pełna treść Obiweszczenia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZINSKIEGO w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej „Projekt robot geologicznych dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 szt. przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Będzinie. ul. Marii Konopnickiej 19, 21 i ul. Stanisława Kępy 95
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:02.11.2018 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyn Racinowski
Data na dokumencie:29.10.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:17.11.2018 00:00