Będzin, dnia 05.11.2018 r.

RGM.6840.1.2018


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

 

W dniu 6.12.2018 roku o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie

odbędą się pierwsze ustne nieograniczone przetargi

na sprzedaż następujących lokali mieszkalnych:

 

 1. Lokal mieszkalny nr 9 przy ulicy Piastowskiej 29 w Będzinie o powierzchni użytkowej 32,51m2, składający się z 2 pokoi, przedpokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,63 m2,. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 123/10000 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 5773/17, na karcie mapy nr 18, obręb Grodziec,o powierzchni 1760 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1B/00032817/6. Lokal jest wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Znajduje się na 1 piętrze, II kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, V - kondygnacyjnym.

   

  Cena wywoławcza55 007,00 zł
  a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym
  i udziałem w powierzchniach wspólnych - 51 911,00 zł
  b) cena netto udziału w gruncie - 3 096,00 zł
  Wadium: 5 501,00 zł
  minimalne postąpienie 550, 00 zł

   

 2. Lokal mieszkalny nr 22 przy ulicy Sączewskiego 10 w Będzinie o powierzchni użytkowej 49,94m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. i spiżarki. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,35 m2,. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,02787 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 98/4, na karcie mapy nr 21, obręb Będzin, o powierzchni 750m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1B/00025913/7. Lokal jest wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Znajduje się na 3 piętrze, IV kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, V - kondygnacyjnym.

 

 1. Cena wywoławcza97 233,00 zł
  a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym
  i udziałem w powierzchniach wspólnych – 92 446,00 zł
  b) cena netto udziału w gruncie - 4 787,00 zł
  Wadium: 9 723,00 zł
  minimalne postąpienie 980, 00 zł

 

 1. Lokal mieszkalny nr 55 przy ulicy 11 Listopada 4 w Będzinie o powierzchni użytkowej 45,85m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,72 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,0145 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal jest wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Znajduje się na parterze, I kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, IV - kondygnacyjnym. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 29/1, na karcie mapy nr 35, obręb Będzin, o powierzchni 1380m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1B/00020426/1.

   

  Cena wywoławcza88 674,00 zł
  a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym
  i udziałem w powierzchniach wspólnych – 84 932,00 zł
  b) cena netto udziału w gruncie – 3 742,00 zł
  Wadium: 8 867,00 zł
  minimalne postąpienie 890,00 zł

 

 1. Lokal mieszkalny nr 8 przy ulicy 11 Listopada 2 klatka A w Będzinie o powierzchni użytkowej 31,26m2, składający się z 1 pokoju (przechodniego), kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,70 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,01442 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal jest wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Znajduje się na 2 piętrze, III kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, IV - kondygnacyjnym. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 29/14, na karcie mapy nr 35, obręb Będzin, o powierzchni 953m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1B/00020415/1.

   

  Cena wywoławcza 66 771,00 zł
  a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym
  i udziałem w powierzchniach wspólnych – 64 119,00 zł
  b) cena netto udziału w gruncie – 2 652,00 zł
  Wadium: 6 677
  ,00 zł
  minimalne postąpienie 670,00 zł

 

 1. Lokal mieszkalny nr 12 przy ulicy 11 Listopada 2 klatka D w Będzinie o powierzchni użytkowej 37,76m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,01 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,01663 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal jest wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Znajduje się na 2 piętrze, III kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, IV - kondygnacyjnym. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 29/14, na karcie mapy nr 35, obręb Będzin, o powierzchni 953m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1B/00020415/1.

   

  Cena wywoławcza 83 827,00 zł
  a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym
  i udziałem w powierzchniach wspólnych – 80 768,00 zł
  b) cena netto udziału w gruncie – 3 059,00 zł
  Wadium: 8 383
  ,00 zł
  minimalne postąpienie 840,00 zł

   

 2. Lokal mieszkalny nr 28 przy ulicy Józefa Retingera 4 w Będzinie o powierzchni użytkowej 52,88m2, składający się z 3 pokoi (1 pokój przechodni), kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,02 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,03327 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal jest wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Znajduje się na 1 piętrze, II kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, IV - kondygnacyjnym. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 201, na karcie mapy nr 28, obręb Będzin, o powierzchni 553m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1B/00011917/4.

   

  Cena wywoławcza 107 664,00 zł
  a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym
  i udziałem w powierzchniach wspólnych – 105 051,00 zł
  b) cena netto udziału w gruncie – 2 613,00 zł
  Wadium: 10 766
  ,00 zł
  minimalne postąpienie 1 080,00 zł

   

 3. Lokal mieszkalny nr 36 przy ulicy Zwycięstwa 22 w Będzinie o powierzchni użytkowej 44,82m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,48 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,01043 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal jest wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Znajduje się na 3 piętrze, IV kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, V - kondygnacyjnym. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 4/5, na karcie mapy nr 25, obręb Będzin, o powierzchni 4940m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1B/00005549/8.

   

  Cena wywoławcza90 267,00 zł.
  a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym
  i udziałem w powierzchniach wspólnych – 83 414,00 zł
  b) cena netto udziału w gruncie – 6 853,00 zł
  Wadium: 9 027,00 zł
  minimalne postąpienie 910,00 zł

 

Administratorem lokali jest Administracja Wspólnot Mieszkaniowych MZBM Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 10 w Będzinie (tel.32 775 81 42), która udostępnia przedmiotowe lokale w ramach oględzin.

Sprzedaż ww lokali mieszkalnych następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j – Dz.U.2018.121 z późniejszymi zmianami).

Dla powyższych lokali nie zostały sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 z późniejszymi zmianami).

Lokale nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem innych zobowiązań. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym mogło przysługiwać pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.- Dz.U.2018.121 z późn. zm.) upłynął bezskutecznie dnia 02.11.2018 r.

Uczestnik, który wygra przetarg, przed podpisaniem aktu notarialnego, będzie zobowiązany uiścić, wynikającą z wylicytowanej ceny nieruchomości: cenę za lokal oraz pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste wynoszącą 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu powiększoną o 23% podatku VAT.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiące 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu (powiększone o obowiązującą stawkę VAT) wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania. Aktualizacja opłaty rocznej następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Opłaty notarialne
i sądowe ponosi kupujący w dniu podpisania aktu notarialnego.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 

 1. Wpłata wadium w terminie do dnia 30.11. 2018 r.

  Wadium wnoszone jest w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie w ING Bank Śląski S.A. Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

   

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia lokalu oraz pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste, z uwzględnieniem proporcji ceny składnika budowlanego i ceny gruntu zachodzącymi w cenie wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi, ale umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie nabywcy.

 

 1. Złożenie w terminie do dnia 30.11.2018 roku, w Kancelarii Urzędu Miejskiego
  w Będzinie:

  a) Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i regulaminem przetargu

  b) Dowodu wpłaty wadium

 

Regulamin przetargu i druk oświadczenia dostępne są w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie (pok. Nr 10).

Termin zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy uzgodnić osobiście lub telefonicznie z Administracją Wspólnot Mieszkaniowych MZBM. Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 10 (tel.32 775 81 42 ) w Będzinie w godzinach pracy tj.: poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – czwartek od 800 do 1400, piątek od 800 do 12 00 .

Na przetarg należy zgłosić się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoba występująca w przetargu w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych.

 

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego uczestniczą w przetargu razem. Jeśli jeden z małżonków nie może uczestniczyć w przetargu osobiście, może przed przetargiem udzielić współmałżonkowi pisemnej zgody na samodzielne dokonywanie przez niego czynności przetargowych.

Pełnomocnictwo oraz zgoda małżonka mogą zostać udzielone przed przetargiem na piśmie w obecności pracownika Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie. Pełnomocnictwo oraz zgoda małżonka doręczona komisji przetargowej dopiero w dniu przetargu wymagają formy notarialnej.

Szczegółowych informacji związanych z przetargami udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie, od poniedziałku do piątku telefonicznie pod numerem (32) 267 91 36. Zastrzega się możliwość odwołania lub zmiany terminu przetargów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, a ponadto opublikowane na stronach internetowych urzędu.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

Rafał Adamczyk

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:06.11.2018 07:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.12.2018 00:01