Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju Lokalnego Miasta

w składzie:

 • Bełdowski Jerzy - Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Lokalnego Miasta
 • Czerwiński Piotr - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Dąbrowska - Trzcionka Maria
 • Dudyńska Bogumiła
 • Herpel Janusz
 • Jagieła Jerzy
 • Juszczyk Robert
 • Kiewlicz Małgorzata
 • Pietrzyk Marian
 • Podgórska Joanna
 • Seremak Sławomir
 • Staroń Grażyna
 • Strózik Marek
 • Wacławczyk Tomasz
 • Wacławik Wiesław
 • Wieczorek Marek

Zakres działania Komisji:

 • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 • ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Uchwała Nr I/6/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Lokalnego Miasta Rady miejskiej w Będzinie

Uchwała Nr II/17/2006 Rady Miejskiejw Będzinie z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany  uchwały  Nr I/6/2006  Rady Miejskiej  w  Będzinie  z  dnia  25  listopada  2006  roku w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Lokalnego Miasta Rady Miejskiej w  Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju Lokalnego Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:28.11.2006 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:24.11.2010 08:36