Komisja Rewizyjna

w składzie:

  • Brodziński Sławomir
  • Lazar Marcim
  • Polaszek Robert - Wiceprzewodniczący Komisji
  • Seremak Sławomir - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Wacławik Wiesław

Zakres działania Komisji:

  • kontrola działań  prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych  pod  względem  zgodności  z  prawem,  celowości,  rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
  • wyrażanie opinii w sprawach określonych ustawami o samorządzie gminnym bądź przedłożonych komisji przez organy miasta,
  • występowanie do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia prezydentowi absolutorium,
  • badanie materiałów z kontroli przeprowadzonych przez inne komisje rady oraz przez instytucje zewnętrzne, w szczególności przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach i przez Najwyższą Izbę Kontroli

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Rewizyjna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:28.11.2006 11:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:24.11.2010 08:37