Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

 

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 29 października do 12 listopada 2018 roku poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej miasta www.bedzin.pl w zakładce NGO/Ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (pokój 117).

Propozycje zmian do Programu mogły być zgłaszane przez organizacje pozarządowe za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce NGO lub w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

W ww. terminie żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł uwag i opinii do projektu Programu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie wyniku konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:13.11.2018 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.11.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:21.11.2018 00:00