OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.747.13.2018

dnia 6 listopada 2018r.

Na podstawie an. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj Dz. U z 2017 r., poz. 2117

z późn. zm.) oraz art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2096) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Wykonanie projektu budowlanego i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorem autorskim dla odcinka Będzin — Katowice Szopienice Południowe — Lot A 1 w ramach projektu: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap 1:Linia E65 na odc. Będzin — Katowice - Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice - prace przygotowawcze” oraz projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Ślaska, etap 1: Linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy , Czechowice Dziedzice— Zebrzydowice.

Pełna treść Obwieszczenia dostępna w załaczniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.747.13.2018 dnia 6 listopada 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:14.11.2018 08:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Lanczek
Data na dokumencie:06.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:29.11.2018 00:01