POSTANOWIENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linią do produkcji paliw kwalifikowanych i linia do pakowania węgla w Będzinie"

Czeladź, 9.11.2018r.

BK-RM,6220.8.26.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 36 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1257 z późn. zm.)

postanawiam

wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Uzasadnienie

Na wniosek MERVEX Sp, z o. o., ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biala z dnia 1.08.2017r. (data wpływu w dniu 20.09.2017r,) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linią do produkcji paliw kwalifikowanych i linia do pakowania węgla w Będzinie" na działkach o nr 13, 15/1, 39/3, 39/4, 39/5 km. 54 przy ul. Kościuszki w Będzinie.

Pełna treść Postanowienia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTANOWIENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linią do produkcji paliw kwalifikowanych i linia do pakowania węgla w Będzinie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.11.2018
Data publikacji:19.11.2018 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż