Data złożenia petycji: 09.11.2018 rok

Tytuł:

Petycja – o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej-  procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Imię i nazwisko
lub
nazwa podmiotu wnoszącego petycję
: Szulc-Efekt sp. z. o. o.

Treść złożonej petycji: w załączniku treść petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 09.02.2019 r. (zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: zakończono

Informacja o sposobie załatwienia petycji: Odpowiedź została udzielona za pomocą środków komunikacji elektronicznej 7.02.2019r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycja – o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej- procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:19.11.2018 15:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.02.2019 10:45