Sosnowiec dnia 13 listopada 2018r.

Prezydent Miasta Sosnowca
WGK-ROS.6220.1.22.2018.MC

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz art, 10 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z2018r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U, z 2018r. poz. 2081)

Prezydent Miasta Sosnowca

zawiadamia strony, ze w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn,: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w m. Będzin"

wydano:

Postanowienie Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 18/2018 z dnia 09 listopada 2018r., znak WGK-ROŚ.6220.1.22.2018.MC, stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w m. Będzin”.

Pełna treść dostępna w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn,: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w m. Będzin"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:19.11.2018 08:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:04.12.2018 00:00