Katowice, dnia 9 listopada 2018r.

GL.ZUZ.2.421.812.2018.BD/8962

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zmianami) Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek z dnia 01.10.2018 r. Pani Darii Paterek - Wiceprezydent Miasta Będzin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Będzin z siedzibą przy ul. 11 Listopada 20, 42—500 Będzin pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w ramach usług wodnych, poprzez odprowadzanie do rzeki Przemszy w km 35+250 jej biegu, istniejącym wylotem W-Vlll, wód opadowych lub roztopowych, pochodzących ze zlewni obejmującej obszar części uI.11 Listopada w Będzinie.

Pełna treść Zawiadomienia dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:20.11.2018 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mariusz Olszówka
Data na dokumencie:09.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.11.2018 00:01