Katowice, dnia 9 listopada 2018 r.

GLZUZ.2.421.856.2018.BD/8966

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7, art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zmianami) Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek z dnia 24.10.2018 r., uzupełniony pismem z dnia 13.11.2018 r., znak BPHE/PZDBN/04/2018, Pana Witolda Sikora, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedziba w Rogoźniku, ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

1) wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Powiatowemu Zarządowi Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku decyzją Nr 3325/05/2008 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22.12.2008 r., znak OS.WS.76370-147,3/08, w części dotyczącej szczególnego korzystania z wód — wprowadzania do rzeki Przemszy w km 40+576,4 wód opadowych pochodzących z odwadniania obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej — ul. Bory w Będzinie

2) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych, poprzez odprowadzanie do rzeki Przemszy w km 40+576,4 wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z odwadniania obiektu mostowego w drodze powiatowej nr 4724S — ul. Bory w Będzinie.

Pełna treść Zawiadomienia dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:23.11.2018 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mariusz Olszówka
Data na dokumencie:09.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:01.12.2018 00:01