Będzin, dnia 26.11.2018 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ.6131.1.87.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018 poz. 1614) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie: wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 94 k.m. 15 zlokalizowanej w Będzinie.

 

Informuję o uprawnieniach Stron, wynikających z art. 10 § 1 oraz art. 81 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. Strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój 123 Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

 

Data podania do publicznej wiadomości: 26.11.2018 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USUNIĘCIA DRZEW
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:26.11.2018 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamil Curyło
Data na dokumencie:26.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:26.11.2018 14:05