Będzin, dnia 28 listopada 2018 roku

BRM.0002.II.2018

 

 

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 listopada 2018 roku (czwartek) na godzinę 10.00 II sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Uchwalenie Statutu Miasta Będzina.

4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Będzina.

5. Powołanie Komisji Rady Miejskiej Będzina.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej Będzina.

7. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:28.11.2018 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:28.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.11.2018 14:49