ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odwadnianie przez Pompownię „Grodziec", wyrobisk górniczych zlikwidowanej kopalni „Grodziec” oraz odprowadzanie wód kopalnianych z odwadniania wyrobisk górniczych do potoku Wielonka.

Pełna treść zawiadomienia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odwadnianie przez Pompownię „Grodziec", wyrobisk górniczych zlikwidowanej kopalni „Grodziec” oraz odprowadzanie wód kopalnianych z odwadniania wyrobisk górniczych do potoku Wielonka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:29.11.2018 09:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mariusz Olszówka
Data na dokumencie:20.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.12.2018 00:01