OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA

W KATOWICACH


 

                                WOOŚ.420.149.2018.MP.3                           Katowice, 21 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 — dalej zwaną ustawą oos), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 dalej Kpa), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek z 25 października 2018 r., uzupełniony pismem z dnia 19 listopada 2018 r., Pana Michała Hoszowskiego, działającego na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej”.

pełna treść Obwieszczenia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:29.11.2018 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:14.12.2018 00:00