WRM-RI.7013.30.2018                                                                               Będzin, dnia 29.11.2018r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA  

  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ 

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:                                      

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina                               

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20                                      

REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej w celu promocji projektu realizowanego w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” tj.: ”Miasto Będzin – Bulwary Czarnej Przemszy”, kwota udzielonej pomocy finansowej: 1.698.049,00 zł. poprzez wykonanie wszystkich usług niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
Tablica powinna posiadać wymiary nie mniejsze niż 90cm x120cm i powinna być wykonana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Tablicę należy wykonać wraz z konstrukcją wolno stojącą umieszczoną w gruncie i trwale zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablica powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego materiału o minimalnej żywotności 5 lat, odpornego na działanie czynników atmosferycznych – trwały i zapewniający czytelność informacji.
Wykonawca zobowiązuje się udzielić 60-miesięcznej gwarancji na tablicę informacyjną.

Pełna treść zapytania w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiotem zamównienia jest wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej w celu promocji projektu realizowanego w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” tj.: ”Miasto Będzin – Bulwary Czarnej Przemszy”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:30.11.2018 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.11.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:14.12.2018 00:00