Będzin, 27.12.2018

GP.6540.005.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZINSKIEGO


 

Zgodnie art. 49 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn. zm) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity › Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 7. późn. zm.) MM zawiadamia, ze na podstawie art. 104 oraz 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. . Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2018 r._ poz. 2096 z póżn. zm.), w związku z art. 80 ust.1 oraz art, 150 ust, 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.) Starosta Będziński decyzją z dnia 27.11.2018 r. nr GP.6540.005.2018 zatwierdził „Projekt robót geologicznych dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 szt. przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Będzinie, ul. Marii Konopnickiej 19, 21 i ul. Stanisława Kępy 95; dz. nr 92/15, 92/37, 106/2, 92/17, 92/34, 85, 92/50, 92/38 obr.

Grodziec" powiat będziński, województwo śląskie.


 

Pełna treść Obwieszczenia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZINSKIEGO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:30.11.2018 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyn Racinowski
Data na dokumencie:27.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:15.12.2018 00:00