Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) na realizację zamówienia pn.: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Paweł Zuwalski
Data publikacji:03.12.2018 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Sytniwewska
Data na dokumencie:03.12.2018
Informację aktualizował:Paweł Zuwalski
Data aktualizacji:03.12.2018 13:22