Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.12.2018 r.

w sprawie:

 • zmian w budżecie miasta na 2018 rok
  Zarządzenie Nr 0050.461.2018pdf
  Zarządzenie Nr 0050.461.2018tekst
 • zarządzenia konsultacji z Będzińska Radą Dzialalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Gminie Będzin na lata 2019 - 2023
  Zarządzenie Nr 0050.462.2018pdf
 • zarządzenia konsultacji z Będzińska Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek wszkołe i w domu" na lata 2019 - 2023
  Zarządzenie Nr 0050.463.2018pdf
 • zarządzenia konsultacji z Będzińska Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Usług Społecznych mieszkańców Gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0050.464.2018pdf
 • zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie zwrotu wydatków na świadczenia w formie posilku, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019 - 2023
  Zarządzenie Nr 0050.465.2018pdf
 • ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym
  Zarządzenie Nr 0050.466.2018pdf
  Zarządzenie Nr 0050.466.2018tekst, załącznik

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.12.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:05.12.2018 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:03.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:11.12.2018 13:50