Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) na realizację zamówienia pn.:

 

Świadczenie usług cateringowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej wraz z filią w Będzinie oraz mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług cateringowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Paweł Zuwalski
Data publikacji:06.12.2018 09:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Targosz
Data na dokumencie:06.12.2018
Informację aktualizował:Paweł Zuwalski
Data aktualizacji:06.12.2018 09:03