Referat Zieleni Miejskiej

Referat Zieleni Miejskiej

 1. Referat Zieleni Miesjkiej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokój 123, 126, I piętro; 
 2. Referat Zieleni Miesjkiej -, e-mail: ekologia@um.bedzin.pl, tel. +48 32 267 9 172; +48 32 267-70-41 do 44 wew. 172, 149
 3. Do zakresu rzeczowego Referatu należy w szczególności:
 4. opracowywanie i realizowanie:

a) programu ochrony środowiska dla Gminy,

b) programu ochrony powietrza na terenie Gminy;

 1. ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu;

 2. kształtowanie i ochrona zasobów wodnych oraz prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych;

 3. prawna ochrona drzew i krzewów;

 4. ochrona powierzchni ziemi;

 5. ochrona gruntów rolnych i leśnych;

 6. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i łowiectwem;

 7. pielęgnacja lasów komunalnych;

 8. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;

 9. prowadzenie spraw związanych z górnictwem, hałasem i polami elektromagnetycznymi;

 10. podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju oraz współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami;

 11. bieżące utrzymywanie terenów zieleni wraz z małą architekturą;

 12. kształtowanie nowych i istniejących terenów zieleni gminnej;

 13. utrzymanie placów zabaw;

 14. utrzymywanie bieżących kontaktów w zakresie prowadzenia ogródków działkowych;

 15. bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych;

 16. wykonywanie innych zadań zgodnie właściwością rzeczową Referatu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Zieleni Miejskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:03.12.2018
Data publikacji:06.12.2018 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż