Czeladź, 30.11.2018r.

BK-RM.6220.8.29.2017

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008R. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz, 2081)

podaję do publicznej wiadomości

informacje, że w dniu 30.11.2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linią do produkcji paliw kwalifikowanych i linią do pakowania węgla w Będzinie” na terenie obejmującym dzialki o numerach 13, 15/1, 39/3, 39/4, 39/5, km. 54 przy ul. Kościuszki w Będzinie.

Pełna treść Obwieszczenia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linią do produkcji paliw kwalifikowanych i linią do pakowania węgla w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:10.12.2018 08:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:25.12.2018 00:00