Czeladź, 30.11.2018r,

BK-RM.6220.8.30.2017


 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 

Zgodnie z art. 49 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Z 2018r. poz 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 2081)

zawiadamiam strony,

 

że w dniu 30.11.20181. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linia do produkcji paliw kwalifikowanych i linia do pakowania węgla w Będzinie" na terenie obejmującym działki o numerach 13, 15/1, 39/3, 39/4, 39/5, km. 54 przy ul. Kościuszki w Będzinie.

Pełna treść Obwieszczenia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linia do produkcji paliw kwalifikowanych i linia do pakowania węgla w Będzinie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:10.12.2018 09:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:25.12.2018 00:00