Będzin, dnia 13.12.2018 r.

WRM-RSiIM.271.000019.2018

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi położonymi przy ulicy Piłsudskiego
i Potockiego w Będzinie.

 

III. NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT


 

Nazwa Wykonawcy

Adres

Oferowana cena w zł (brutto) miesięcznie

merger Andrzej Margiel

ul. M. Konopnickiej 17B/16, 42-506 Będzin

3 247,20

"Gemini Group" Dorota Jakubczyk

ul. Piłsudskiego 13/5,

42-500 Będzin

3 259,50

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych LE MO

Monika Lenik

ul. Stefana Batorego 11/49, 98-100 Łask

22 041,60

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE WYBORU

 

merger Andrzej Margiel, ul. M. Konopnickiej 17B/16, 42-506 Będzin

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:17.12.2018 08:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:01.01.2019 00:01