Katowice, dnia 6 grudnia 2018 r.

GL.ZUZ.2.421.661.2018.BD/9698


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami) w związku z art. 16 pkt 65 lit. d, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r, Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zmianami) Dyrektor Zarządu zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek z dnia 06.08.2018 r., uzupełniony pismem z dnia 26.11.2018r., Pana Stefana Wyczkowskiego, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Będzin, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ww. podmiotowi pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego , ujęcia brzegowego, wykonanego w formie studni z kanałem dopływowym o średnicy 200 mm, na działce o numerze ewidencyjnym 114/5 km, 23, obręb Będzin, gmina Będzin oraz na korzystanie z wód w ramach usług wodnych, poprzez pobór wód powierzchniowych z rzeki Przemszy w celu funkcjonowania fontanny kaskadowej.

Pełna treść Zawiadomienia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:18.12.2018 15:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Kitel
Data na dokumencie:06.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.12.2018 00:00