Będzin, dnia 18 grudnia 2018 roku

 

WO.272.73.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

telefon 32 267 92 10, faks 32 367 91 22

 

  1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.

 

  1. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1

Przedsiębiorstwo Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia Szkol-Med

Beata Jędrzejewska

42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 30

58.008,00 zł

 

  1. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie

  1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia Szkol-Med Beata Jędrzejewska 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 30.

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:20.12.2018 08:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:18.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:04.01.2019 00:00