Będzin, 20.12.2018 r.

WRM.RSiIM.271.21.2018


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


 

SPORZĄDZENIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

NA TERENIE MIASTA BĘDZINA ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)


 

ZAMAWIAJĄCY: MIASTO BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 BĘDZIN


 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o zmianie warunków zabudowy lub zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

II.ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje:

 

1. sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (w tym odmowa ustalenia warunków zabudowy),

2. sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ),

3.   sporządzanie projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy,

4. sporządzania projektów zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

5.   sporządzanie analizy i wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w formie tekstowej i graficznej,

6.   sporządzanie analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Pełna treść oferty dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPORZĄDZENIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:20.12.2018 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:20.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:01.01.2019 00:01