Przedszkole Miejskie nr 4
im. Jana Brzechwy w Będzinie

 

 Siedziba

 42-500 Będzin
 ul. Ignacego Daszyńskiego 3a
 Regon 271067965

 tel.

tel.  48 32 267 80 89
e-mail:pm4@pm4bedzin.hb.pl
Strona internetowa: www.pm4bedzin.edupage.org

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

PM04Bedzin/SkrytkaESP

Dyrektor


Wicedyrektor

Dyrektor
Małgorzata Będkowska

Wicedyrektor
Teresa Wiewiura

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6.00 do 17.00.  

Liczba dzieci: 157
Liczba oddziałów: 7

1 grupa  (3-latki) „BIEDRONKI"
2 grupa (3-latki) „KRASNALE"
3 grupa  (4-latki) „KOTKI"
4 grupa  (4-latki) „MISIE"
5 grupa (5-latki) „PSZCZÓŁKI”
6 grupa  (5-latki) „SOWY"
7 grupa  (5-latki) „ŻABKI"

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy jest usytuowane na osiedlu „Syberka”. Budynek przedszkola jest dwupiętrowy, wolnostojący, specjalnie wybudowany dla potrzeb oświatowych. Wokół budynku znajduje się duży, zadbany ogród przedszkolny.

Misja przedszkola:

„Moje przedszkole sprawia, że czuję się kochany, akceptowany, szczęśliwy i dzięki temu wyrosnę na otwartego i twórczego człowieka, radzącego sobie z niepowodzeniami, rozwiniętego intelektualnie, aktywnego członka rodziny i społeczeństwa”.

Wizja przedszkola:

„Akceptuj, toleruj, wspieraj”

Przedszkole posiada:

 • 7 dobrze wyposażonych sal dydaktycznych,

 • ogrodzony, bezpieczny, pełen zieleni  ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia terenowe dla dzieci oraz piaskownice,

 • fachową kadrę pedagogiczną, miłą obsługę administracyjno-obsługową, doświadczoną szefową kuchni.


 

Przedszkole:

 • zapewnia opiekę, wychowanie i rozwijanie wszechstronnych umiejętności w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

 • wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne w nauce szkolnej,

 • rozwija uzdolnienia dziecka, samodzielność oraz umiejętność współpracy w zespole,

 • dba o poszanowanie praw dziecka, jego godność i szacunek dla siebie i innych,

 • promuje zdrowy styl życia,

 • oferuje smaczne i zdrowe posiłki.

Program realizowany w przedszkolu:

 „Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki” praca zbiorowa - Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Irena Zbroszczyk, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos.

Programy własne nauczycieli:

 • program wychowawczy „Przedszkolak z zasadami”,

 • program adaptacyjny „W przedszkolu jak w domu”, 

 • program promocji zdrowia „Zdrowy, radosny przedszkolak”,

 • program rozwijający zainteresowania i kształcący umiejętności dla dzieci starszych „Zdobywamy medale sprawności”,

 • Program kształcący umiejętności dla dzieci młodszych „Przedszkolaki zdobywają odznaki”,

 • program własny „Książka bawi, uczy, wychowuje”,

 • program własny „Zabawy ruchowe to zdrowie, każdy przedszkolak Ci to powie”,

 • program własny „Dziesięć złotych wartości przedszkolaka, od maluszka do starszaka”.

W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy elementy:

 • pedagogiki zabawy Klanza,

 • odimiennej nauki czytania metodą  I. Majchrzak,

 • wybranych technik C. Freineta,

 • ruchu rozwijającego W. Sherborn,

 • gimnastyki twórczej R. Labana,

 • aktywnego słuchania muzyki,

 • kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona,

 • dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Stwarzamy dzieciom możliwość:

 • samorealizacji

 • pracy z innymi

 • kreatywnego myślenia

 • działania i nauki poprzez zabawę

 • uczestniczenia w ciekawych zajęciach

 • nabycia poczucia własnej wartości

 • dostrzegania potrzeb innych osób

Organizujemy:

 • zajęcia z języka angielskiego i rytmiki dla wszystkich grup wiekowych,

 • imprezy i uroczystości  o charakterze wychowawczym, kulturowym, rekreacyjnym i środowiskowym m.in.”, Pasowanie na przedszkolaka, Mikołaj, Bal karnawałowy, Dni otwarte i adaptacyjne, Festyn rodzinny itp.,

 • uroczyste obchody Dnia Rodziców, Dnia Babci i Dziadka,

 • spotkania wigilijne,

 • wycieczki, wyjścia i spacery,

 • kiermasze świąteczne,

 • konkursy: ogólnopolski plastyczny „Bohaterowie utworów Jana Brzechwy w oczach dziecka”, międzyprzedszkolny „Przedszkolak na medal”,  

 • zajęcia otwarte,

 • zajęcia z logopedą dla dzieci z wadami wymowy,

 • zajęcia plastyczne dla 5-latków w pobliskim PMDK-u.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 4 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:13.01.2020 10:13