Przedszkole Miejskie nr 4
im. Jana Brzechwy w Będzinie

 

 Siedziba

 

 42-500 Będzin
 ul. Ignacego Daszyńskiego 3a
 Regon 271067965

 tel.

tel.  48 32 267 80 89
e-mail:pm4@pm4bedzin.hb.pl 
Strona internetowa: www.pm4bedzin.edupage.org

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

PM04Bedzin/SkrytkaESP

Dyrektor


Wicedyrektor

Dyrektor
Małgorzata Będkowska

Wicedyrektor
Teresa Wiewiura

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6.00 do 17.00.  

Liczba dzieci: 160
Liczba oddziałów: 7

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy jest placówką publiczną, która prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową, posiada koncepcję pracy, która jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami. Przedszkole przeszło w 2017 roku gruntowną modernizację, która wpłynęła na podniesienie stanu bezpieczeństwa dzieci i komfort wykonywanej pracy przez pracowników oraz podniosły poziom estetyki placówki i jej wizerunku. Przedszkole jest wyposażone w nowoczesne meble, zabawki, sprzęt sportowy, różnorodne kąciki zainteresowań, place zabaw, książki oraz pomoce dydaktyczne. Na placówce są nowoczesne media edukacyjne umożliwiające realizację przyjętych programów nauczania i wychowania: nowe komputery, tablety, tablice interaktywne, projektor, programy edukacyjne, podłoga interaktywna itp. Kuchnia przedszkolna jest również bogato doposażona, a potrawy przygotowywane przez kucharki są smaczne i zdrowe.

Przedszkole jest usytuowane na osiedlu „Syberka”. Budynek przedszkola jest dwupiętrowy, wolnostojący, specjalnie wybudowany dla potrzeb oświatowych. Wokół budynku znajduje się duży, zadbany ogród przedszkolny.

Misja przedszkola:

„Moje przedszkole sprawia, że czuję się kochany, akceptowany, szczęśliwy i dzięki temu wyrosnę na otwartego i twórczego człowieka, radzącego sobie z niepowodzeniami, rozwiniętego intelektualnie, aktywnego członka rodziny i społeczeństwa”.

Wizja przedszkola:

Akceptuj, toleruj, wspieraj”

Model absolwenta:

- Ciekawy świata, samodzielny, zaradny – w swoich działaniach kieruje się mottem: „Mogę,

chcę, potrafię”.

- Rozważny, odpowiedzialny – dba i szanuje siebie i innych.

- Uczciwy, prawdomówny – stosuje powszechnie uznawane normy zachowania.

- Stosuje w życiu codziennym podstawowe zasady kultury bycia.

- Otwarty na ludzi, koleżeński – potrafi współpracować w grupie.

- Wie jak żyć zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie.

- Kreatywny, twórczy, ma zainteresowania.

- Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej – dojrzały społecznie i emocjonalnie.


 

Przedszkole posiada:

 • 7 dobrze wyposażonych sal dydaktycznych,

 • 2 dobrze wyposażone gabinety terapii logopedycznej i pedagogicznej,

 • ogrodzony, bezpieczny, pełen zieleni  ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia terenowe dla dzieci oraz piaskownice,

 • fachową kadrę pedagogiczną, miłą obsługę administracyjno-obsługową, doświadczoną szefową kuchni.

Przedszkole:

 • zapewnia opiekę, wychowanie i rozwijanie wszechstronnych umiejętności w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

 • wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne w nauce szkolnej,

 • rozwija uzdolnienia dziecka, samodzielność oraz umiejętność współpracy w zespole,

 • dba o poszanowanie praw dziecka, jego godność i szacunek dla siebie i innych,

 • promuje zdrowy styl życia,

 • oferuje smaczne i zdrowe posiłki.

Program realizowany w przedszkolu:

Planeta Dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. Program Wychowania

Przedszkolnego.


 

Programy własne nauczycieli:

 • program wychowawczy „Przedszkolak z zasadami”,

 • program adaptacyjny „W przedszkolu jak w domu”, 

 • program promocji zdrowia „Zdrowy, radosny przedszkolak”,

 • program rozwijający zainteresowania i kształcący umiejętności dla dzieci starszych „Zdobywamy medale sprawności”,

 • program profilaktyki logopedycznej „Dziś maluszek, juro wielki mówca” .

Programy i projekty ogólnopolskie:

 • Mały miś w świecie wielkiej literatury”,

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak”;

 • Z kulturą mi do twarzy”;

 • Działaj z imPETem”,

 • Gramy w zielone”,

 • Zabawa sztuką”,

 • Ekokulturalne przedszkole”.


 

W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy elementy:

 • pedagogiki zabawy Klanza,

 • odimiennej nauki czytania metodą  I. Majchrzak,

 • wybranych technik C. Freineta,

 • ruchu rozwijającego W. Sherborn,

 • gimnastyki twórczej R. Labana,

 • aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss,

 • kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona,

 • dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Stwarzamy dzieciom możliwość:

 • samorealizacji

 • pracy z innymi

 • kreatywnego myślenia

 • działania i nauki poprzez zabawę

 • uczestniczenia w ciekawych zajęciach

 • nabycia poczucia własnej wartości

 • dostrzegania potrzeb innych osób

Organizujemy:

 • zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych,

 • imprezy i uroczystości  o charakterze wychowawczym, kulturowym, rekreacyjnym i środowiskowym m.in.”, Pasowanie na przedszkolaka, Mikołaj, Bal karnawałowy, itp.,

 • uroczyste obchody Dnia Rodziców, Dnia Babci i Dziadka,

 • spotkania wigilijne,

 • wycieczki, wyjścia i spacery,

 • konkursy: ogólnopolski plastyczny „Bohaterowie utworów Jana Brzechwy w oczach dziecka”, międzyprzedszkolny „Przedszkolak na medal”,  

 • zajęcia otwarte,

 • zajęcia z logopedą dla dzieci z wadami wymowy,

 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.


 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 4 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:01.10.2021 12:22