Przedszkole Miejskie nr 4 w Będzinie - informacje podstawowe

 

Przedszkole Miejskie nr 4
im. Jana Brzechwy w Będzinie

 

 Siedziba

 42-500 Będzin
 ul. Ignacego Daszyńskiego 3a
 Regon 271067965

 tel.

tel.  48 32 267 80 89
e-mail:pm4@pm4bedzin.hb.pl
Strona internetowa: www.pm4bedzin.edupage.org

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

PM04Bedzin/SkrytkaESP

Dyrektor


Wicedyrektor

Dyrektor
Małgorzata Będkowska

Wicedyrektor
Teresa Wiewiura

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6.00 do 17.00.  

Liczba dzieci: 157
Liczba oddziałów: 7

1 grupa  (3-latki) „BIEDRONKI"
2 grupa (3-latki) „KRASNALE"
3 grupa  (4-latki) „KOTKI"
4 grupa  (4-latki) „MISIE"
5 grupa (5-latki) „PSZCZÓŁKI”
6 grupa  (5-latki) „SOWY"
7 grupa  (5-latki) „ŻABKI"

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy jest usytuowane na osiedlu „Syberka”. Budynek przedszkola jest dwupiętrowy, wolnostojący, specjalnie wybudowany dla potrzeb oświatowych. Wokół budynku znajduje się duży, zadbany ogród przedszkolny.

Misja przedszkola:

„Moje przedszkole sprawia, że czuję się kochany, akceptowany, szczęśliwy i dzięki temu wyrosnę na otwartego i twórczego człowieka, radzącego sobie z niepowodzeniami, rozwiniętego intelektualnie, aktywnego członka rodziny i społeczeństwa”.

Wizja przedszkola:

„Akceptuj, toleruj, wspieraj”

Przedszkole posiada:

 • 7 dobrze wyposażonych sal dydaktycznych,

 • ogrodzony, bezpieczny, pełen zieleni  ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia terenowe dla dzieci oraz piaskownice,

 • fachową kadrę pedagogiczną, miłą obsługę administracyjno-obsługową, doświadczoną szefową kuchni.


 

Przedszkole:

 • zapewnia opiekę, wychowanie i rozwijanie wszechstronnych umiejętności w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

 • wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne w nauce szkolnej,

 • rozwija uzdolnienia dziecka, samodzielność oraz umiejętność współpracy w zespole,

 • dba o poszanowanie praw dziecka, jego godność i szacunek dla siebie i innych,

 • promuje zdrowy styl życia,

 • oferuje smaczne i zdrowe posiłki.

Program realizowany w przedszkolu:

 „Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki” praca zbiorowa - Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Irena Zbroszczyk, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos.

Programy własne nauczycieli:

 • program wychowawczy „Przedszkolak z zasadami”,

 • program adaptacyjny „W przedszkolu jak w domu”, 

 • program promocji zdrowia „Zdrowy, radosny przedszkolak”,

 • program rozwijający zainteresowania i kształcący umiejętności dla dzieci starszych „Zdobywamy medale sprawności”,

 • Program kształcący umiejętności dla dzieci młodszych „Przedszkolaki zdobywają odznaki”,

 • program własny „Książka bawi, uczy, wychowuje”,

 • program własny „Zabawy ruchowe to zdrowie, każdy przedszkolak Ci to powie”,

 • program własny „Dziesięć złotych wartości przedszkolaka, od maluszka do starszaka”.

W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy elementy:

 • pedagogiki zabawy Klanza,

 • odimiennej nauki czytania metodą  I. Majchrzak,

 • wybranych technik C. Freineta,

 • ruchu rozwijającego W. Sherborn,

 • gimnastyki twórczej R. Labana,

 • aktywnego słuchania muzyki,

 • kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona,

 • dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Stwarzamy dzieciom możliwość:

 • samorealizacji

 • pracy z innymi

 • kreatywnego myślenia

 • działania i nauki poprzez zabawę

 • uczestniczenia w ciekawych zajęciach

 • nabycia poczucia własnej wartości

 • dostrzegania potrzeb innych osób

Organizujemy:

 • zajęcia z języka angielskiego i rytmiki dla wszystkich grup wiekowych,

 • imprezy i uroczystości  o charakterze wychowawczym, kulturowym, rekreacyjnym i środowiskowym m.in.”, Pasowanie na przedszkolaka, Mikołaj, Bal karnawałowy, Dni otwarte i adaptacyjne, Festyn rodzinny itp.,

 • uroczyste obchody Dnia Rodziców, Dnia Babci i Dziadka,

 • spotkania wigilijne,

 • wycieczki, wyjścia i spacery,

 • kiermasze świąteczne,

 • konkursy: ogólnopolski plastyczny „Bohaterowie utworów Jana Brzechwy w oczach dziecka”, międzyprzedszkolny „Przedszkolak na medal”,  

 • zajęcia otwarte,

 • zajęcia z logopedą dla dzieci z wadami wymowy,

 • zajęcia plastyczne dla 5-latków w pobliskim PMDK-u.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 4 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 11:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.01.2020 10:13 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
13.01.2020 10:13 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie.pdf"

(Piotr Witelus)
13.01.2020 10:13 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie

(Piotr Witelus)
10.06.2019 12:53 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.06.2019 12:53 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie

(Michał Karoń)
10.06.2019 12:52 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
19.02.2019 10:36 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.02.2019 10:35 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie

(Michał Karoń)
19.02.2019 10:35 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
14.11.2018 11:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.10.2018 12:18 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.05.2018 09:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.05.2018 09:18 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - ochrona danych
osobowych Przedszkola Miejskiego nr 4"

(Michał Karoń)
28.11.2017 13:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.11.2017 13:52 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
28.11.2017 13:52 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie

(Michał Karoń)
28.11.2017 13:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.08.2017 11:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.11.2016 12:42 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.11.2016 11:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
22.09.2015 10:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.04.2015 09:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.09.2014 11:50 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.09.2014 11:49 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
25.09.2014 11:48 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie

(Michał Karoń)
25.09.2014 11:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
16.09.2013 09:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
16.09.2013 09:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.12.2012 09:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.12.2012 09:07 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
27.12.2012 09:07 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie

(Michał Karoń)
25.10.2012 11:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 11:11 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
25.10.2012 11:10 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie

(Michał Karoń)
25.10.2012 11:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 11:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 11:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 10:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 10:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.11.2011 12:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.11.2011 12:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.11.2011 12:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2010 08:53 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
02.02.2010 12:25 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
02.02.2010 12:23 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Będzinie"

(Michał Wiśniewski)
02.02.2010 12:22 Usunięto załącznik Przedszkole Miejskie Nr 4 w Będzinie
- statut

(Michał Wiśniewski)
02.02.2010 10:00 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
21.04.2009 09:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.04.2009 17:51 Usunięto załącznik Przedszkole Miejskie Nr 4 w Będzinie
- statut

(Aleksandra Bartosz)
20.04.2009 17:51 Dodano załącznik "Przedszkole Miejskie Nr 4 w Będzinie -
statut "

(Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 11:14 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 11:12 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 11:09 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 11:06 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)