Będzin, dnia 27 grudnia 2018 roku

BRM.0002.IV.2018

 

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 grudnia 2018 roku (piątek) na godzinę 11.00 IV sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowana wieczystego w prawo własności nieruchomości.

    4. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:IV sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:28.12.2018 07:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:27.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.12.2018 07:43