Będzin, dnia 20.12.2018 r.

 

RGM.6840.1.2018

 

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

UNIEWAŻNIA

 

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie o powierzchni 32,51 m², który odbył się w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20.

 

Unieważnienie przetargu następuje z powodu ujawnionej po przeprowadzeniu przetargu niezgodności stanu prawnego nieruchomości z ogłoszeniem o przetargu mogącej mieć wpływ na wynik przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Będzin, a ponadto zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym powiat.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska - Złocka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA BĘDZINA UNIEWAŻNIA Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie o powierzchni 32,51 m², który odbył się w dniu 6 grudnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:31.12.2018 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.01.2019 09:15