WRM-RSiIM.271.22.2018

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:      276257446                          NIP:   6252430128

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT


 

Nazwa Oferenta

Adres

Oferowana cena w zł (brutto)

P.H.U. KONKRET Piotr Kornas

41 – 933 Bytom, ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 46/1

24.000,00


 

4. NAZWA WYBRANEGO WYKONAWCY I UZASADNIENIE WYBORU

Wybrano ofertę: P.H.U. KONKRET Piotr Kornas 41 – 933 Bytom, ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 46/1.

Najkorzystniejsza oferta, z najniższą ceną. 

Będzin 28.12.2018 r. ZATWIERDZAM

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska-Złocka

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:02.01.2019 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:28.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:17.01.2019 00:00